องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อบต.โนนเต็ง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก อบต.โนนเต็ง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.188-21 สายบ้านหนองอ้ายอู้ก หมู่ 4 ไปบ้านหนองปรือ เชื่อมเขตตำบลหนองหัวฟาน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง    

3 ก.ค. 66 92