องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อบต.โนนเต็ง
สภาพเศรษฐกิจ         ฟาร์มไก่ จำนวน 1 แห่ง
         ร้านค้า จำนวน 68 ร้าน
         ร้านจำหน่ายปุ๋ย จำนวน 1 ร้าน
         ร้านจำหน่ายปุ๋ย จำนวน 1 ร้าน
         ร้านขายอาหาร จำนวน 4 ร้าน
         ร้านเหล็กดัด จำนวน 1 ร้าน
         ปั๊มน้ำมัน / ขายน้ำมัน จำนวน 4 แห่ง
         โรงเลื่อยไม้ จำนวน 1 แห่ง
         ร้านหล่อเสาปูน จำนวน 1 แห่ง
         ร้านเสริมสวย / ตัดผม จำนวน 5 ร้าน
         โรงขนมจีน จำนวน 1 โรง
         คลินิกพยาบาล จำนวน 2 แห่ง
         ร้านขายวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 ร้าน
         ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 6 ร้าน
         ร้านบริการอิรเตอร์เน็ต จำนวน 1 ร้าน
        
   
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ จำนวน 1 แห่ง