องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อบต.โนนเต็ง
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว

 

บ้านหาดสวนตาล    
   
  ฟาร์มโคไท  
   
    ร้านอาหารครัวริมหาด