องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อบต.โนนเต็ง
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ 5 ไปหมู่ 6 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2565)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง    

2 มี.ค. 65 160