องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อบต.โนนเต็ง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.1 ไปบ้านโนนปอแดงฯ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง    

30 ก.ย. 63 376