องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อบต.โนนเต็ง

แสดงคำถาม เว็บบอร์ด

ไปหน้าคำถามรวม       ตั้งกระทู้ใหม่

ขอเชิญร่วมตอบคำถามค่ะ

เจ้าของคำถาม
คุณ แพรวา
วันที่ 13 มี.ค. 66
IP 1.20.189.100

หัวข้อคำถาม :

การขอรับสวัสดิการโครงการเด็กแรกเกิด ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ

รายละเอียด :

การขอรับสวัสดิการโครงการเด็กแรกเกิด ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ

 แจ้งลบคำถามนี้

ผู้ร่วมตอบ

ผู้ตอบ
คุณ เจ้าหน้าที่
วันที่ 13 มี.ค. 2566 14:25
IP 1.4.248.38
คำตอบที่ 1

 แจ้งลบคำตอบนี้  

หลักฐานที่ใช้ในการขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

1. แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) (ขอรับได้ที่ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด อบต.โนนเต็ง)
2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) (ขอรับได้ที่ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด อบต.โนนเต็ง)
3. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด ผู้ลงทะเบียนรับรองสำเนาถูกต้องด้วยลายมือชื่อ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พ่อและแม่ของเด็ก) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยลายมือชื่อ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน (พ่อและแม่ของเด็ก) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยลายมือชื่อ
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสมาชิกในครัวเรือนทุกคน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยลายมือชื่อ
7. เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- สำเนาบัตรประจำตัวอสม (อสม.) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยลายมือชื่อ
- สำเนาบัตรข้าราชการ (ผู้ใหญ่บ้าน) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยลายมือชื่อ
8. มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถ่ายสำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยลายมือชื่อ
(ถ้ามี)
9. หนังสือรับรองรายได้หรือใบรับรองเงินเดือน( ของทุกคนที่มีรายได้ประจำเป็นสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นเจเหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท) ( ถ้ามี )
หมายเหตุ: ผู้ลงทะเบียนต้องผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เนื่องจากการโอนเงินอุดหนุนการดูแลเด็กจะโอนผ่านเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน
****** การลงทะเบียนยึดตามตัวเด็ก เด็กเลี้ยงที่ไหนลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนที่นั้น

เชิญร่วมตอบคำถามได้ที่นี่ค่ะ

เลือกคลิกที่ Icon เพื่อเลือกรูป ลักษณะ สี ประกอบคำตอบ

ชื่อผู้ตอบ :คำตอบของคุณ :
รหัสลับ :
* กรุณาป้อนหมายเลขที่ท่านเห็นนี้ ในช่องด้านล่าง *